Logga

Allmänt.
Avgifter till Samfälligheten debiteras medlemmarna enligt budget, upprättad och beslutad av styrelsen.
Radhusägarna erhåller varje kvartal avier för betalning per månad eller kvartal.
Avgiften för Kungälvsbostäder och Brf Fridhem erläggs via respektive administratör.
Avgift för förhyrd P-plats debiteras innehavaren per månad eller kvartal.
För de 41 södra radhusen ingår i avgiften även en preliminär kostnad för värme samt varmt o kallt vatten.
Avstämning i efterskott sker mot avlästa förbrukningssiffror.
Avgifterna skall betalas i förskott. Eventuella förfallna avgifter lämnas till inkasso. Någon betalningspåminnelse sker ej.

AVGIFTER 2016
Styrelsen har beslutat om avgifter till Samfälligheten för 2018. Avgifter from januari blir

Kabel-TV                                                                 40 kr/månaden och hushåll
Månadsavgift Norra radhusen                       1 079 kr/månad
Månadsavgift Södra radhusen                        2 389 kr/månad
Månadsavgift Brf Fridhem (140 hushåll)  199 299 kr/månad
Kungälvsbostäder (74 hushåll)                     102 818 kr/månad

Avgifter för hyra av p-plats
Plats utan el                                               110 *(138) kr/månad
Plats med el                                               200 *(250)kr/månad
Avgift på besöksplats                                3 kr/timmen, alternativt 40 kr/dygn

*) Boende på Brf Fridhem och Kungälvsbostäder betalar moms på sina förhyrda p-platser.