Logga

TV10 finns nu gratis i det analoga utbudet.

Du behöver göra en kanalsökning för att hitta kanalen.

För att se TV10 via det digitala utbudet krävs minst abonemang av typen medium eller liknande.

NYHET!

Digitala kanaler till alla i ComHem-hus

Från och med januari 2010 får alla som bor i ett ComHem-hus tillgång till sju fria digitala kanaler.
Det är SVT1, SVT2, SVT Barnkanalen/Kunskapskanalen, SVT24, TV4, TV6 och Axxess TV.
För att få tillgång till detta behöver du en digitalbox från ComHem eller en TV med inbyggt och godkänd digitalmottagare, en så kallad DVB-C mottagare. Detta gäller även oss som bor på Tveten.

Dessa fria digitala kanaler kommer att distribueras parallellt med det gamla grundutbudet på 14 kanaler.
Skillnaden blir att man nu kan se sju digitala kanaler från alla TV-uttag i bostaden utan programkort och abonnemang. Det enda som krävs är det som nämndes ovan, antingen en separat digitalbox från ComHem eller en TV med inbyggd DVB-C mottagare godkänd av ComHem.

För den som nyligen köpt TV så är chansen stor att den har en sådan mottagare. Det får du kontrollera med din TV-handlare om det inte framgår klart.

För de som sedan tidigare har ComHem Small som bland annat innefattar ovan nämnda kanaler händer ingenting. Digital-TV Small kommer att finnas kvar i sin nuvarande form och är i fortsättningen startpaketet för ComHems övriga abonnemangsutbud. Förvisso kommer nu ett antal kanaler som ingår i Digital-TV Small att distribueras fritt, utan kostnad, men vårt avtal med ComHem omfattar redan detta Small abonnemang och det ingår i den avgiften vi betalar. Digital-TV Small ger en del fördelar utöver det kommande fria utbudet så det finns ingen anledning för oss att säga upp detta eller ändra detta på något annat sätt.

Kabel-TV

Samfälligheten har sedan 2008 ett gruppavtal med Comhem AB om distribution av TV-kanaler till samtliga 346 hushåll inom samfälligheten. Dessa TV-kanaler omfattar följande..

  • Analogt grundutbud med f√∂ljande kanaler..
    svt1, svt2, SVT 24, SVT Barn, SVT Kunskapskanalen, 3, 4, 4+, 4Sport, 5, 6, 8, 9, TV10, MTV samt Kanal Lokal
  • Digital-TV Comhem Small paket med f√∂ljande kanaler..
    SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barn, SVT Kunskapskanalen, SVT-HD, 4, 6, Access-TV

För att kunna utnyttja Digital Small paketet måste en digitalbox avsedd för Comhems nät anskaffas. Detta görs på egen bekostnad genom Comhem eller lokal handlare.
För ovanstående utbud debiterar Samfälligheten medlemmarna en månadsavgift som fastställs av Föreningsstämman varje år.

Se även villkor för extratjänster.

Rabatt på ytterligare tjänst:
Om enskild medlem önskar beställa (köpa) ytterligare TV-tjänster av Comhem, t.ex. utökat digital-tv paket så som Medium eller Large, skall kunden betala mellanskillnad mellan denna utökade avgift och det  Digital-TV Small-paket som nämns ovan.

Felavhjälpande service:
Comhem skall utföra felsökning och avhjälpa tekniska störningar eller avbrott i Comhems nät eller fastighetsnät efter felanmälan från Samfälligheten eller enskild medlem.

Gruppavtal:
Samfällighetens gruppavtal med Comhem har nummer  A-125567.
Detta skall åberopas vid felanmälan eller vid beställning av utökade tjänster.

Felanmälan:
Felanmälan görs på telefon Comhem 0771-550000 eller fax 020-554411.
Se vidare information på www.comhem.se

Störningar i utbudet:
Lämna gärna information till Samfällighetens expedition om störningar eller andra problem med Kabel-TV. Detta för att ge underlag till kommunikation med Comhem.

√Ėvriga tj√§nster:
Comhem har även tjänster för telefoni och bredband.
Dessa tjänster går att kombinera i paket som kan göras mer eller mindre förmånliga.
Gå in på www.comhem.se för att se de aktuella produkterna.