Radhusägarna införde vid halvårsskiftet 2015 Grannsamverkan på Tvetens Samfällighetsförening.

För att få införa Grannsamverkan måste minst 60 % av fastighetssägarna vara aktiva. Är man färre så är det svårt att få samverkan att fungera, enligt polisen.
Samtliga radhusägare fick svara på en enkät gällande intresset och det visade sig vara närmare 90 % som var intresserade av att införa Grannsamverkan.

Varje radhuslänga har en kontaktman och dessutom finns det tre huvudkontaktombud som är områdets förlängda arm till polisen. I område norr finns det två huvudkontaktombud och i det södra området finns det en. Namnen på huvudkontaktombuden finns på vår hemsida.
Huvudkontaktombuden upprättar och uppdaterar en telefon – och mejllista till polisen och kontaktmännen gör en likadan lista på de boende i respektive länga som distribueras inom det egna verksamhetsområdet.

Grannsamverkan kostade inget, skyltar o.dyl som satts upp i området bekostas av de stora försäkringsbolagen. Skyltarna som visar att vi är med i grannsamverkan avskräcker och håller obehöriga borta.

Områden som haft samverkan under några år har märkt att inbrott och skadegörelse minskat. Enligt polisen har förseelserna minskat med mer än 25 % på vissa områden.

Skyltarna hjälper till att hålla brottslingar på avstånd


Grannsamverkan är ingen polisiär insats från de boende utan precis det namnet antyder, en samverkan mellan boende i området och en nära kontakt med polisen och syftet är att hålla obehöriga borta från området.
Om grannarna lär känna varandra skapas automatiskt en gemensamhet som i förlängningen innebär att man blir mer observanta för saker och ting som händer i området. Man diskuterar problemen i området och vilka åtgärder som kan göras för att förbättra tryggheten.

Grannsamverkan handlar inte om nattvandring o.dyl utan om uppmärksamhet, iakttagelse och hjälpsamhet grannar emellan. Om någon inom det egna området är bortrest, på jobbet eller av annan anledning inte är i sitt hem, hjälps grannarna åt att hålla ett extra öga på deras bostad.

Exempel på förbättringar som avskräcker obehöriga.

 • Bättre belysning på gångar och p-platser.
 • Mindre buskage som ovälkomna kan gömma sig bakom.
 • Klä inte in tomten med plank, höga buskar och annat som skymmer sikten till era ingångar och fönster.
 • Tala om för grannen om ni beställt hantverkare eller om ni får planerade besök under tider som ni inte är hemma.

  Exempel på hjälpsamhet grannar emellan.
 • Man kan ställa en cykel utanför huset och flytta den med jämna mellanrum, hänga ut tvätt, lägga ut leksaker osv.
 • Om någon rör sig vid den bortrestes hus så frågar man vänligen vem som söks.
 • Har man nyckel till den bortrestes hus kan man tända ljusen vid mörkrets inbrott, man kan sätta på TV eller radio osv.

Lämna gärna nyckel till grannen om ni skall resa bort

 • Man hjälper helt enkelt grannen med att få obehöriga att tro att det finns folk hemma.
 • Larma akut till 112 om ni ser någon som försöker göra inbrott.
 • Larma polisen på 114 14 om ni ser något skumt i området.
 • Man får ingripa, men inte med mer våld än vad nöden kräver.

Polisens tips.

 • De allra flesta inbrotten sker i mörker. En billig försäkring kan vara att ha belysningen tänd även om man inte är hemma.
 • Man bör alltid ha alla dörrar låst även fast man är hemma.
 • Fota och eller filma hemmet och värdesakerna. Kan vara bra om du får oväntat besök.
 • Polisen lånar ut märkningsverktyg som ni kan märka era värdesaker med. Bra ifall polisen hittar eventuella stöldgods.
 • Bjud inte in tjuven genom att lägga ut att du är bortrest på sociala medier o.dyl.
  Köp helst inte larmutrustningar o.dyl av dörrknackare.

Vi har gjort det många andra gjort.
Vi har gått ihop och bildat grannsamverkan!