Nyckel till bommarna i området

Bommarna på gång- och cykelvägen vid Fredkullaskolan och i backen mellan Tvetgatan 69 och 137, samt i södra området ovanför återvinningen, är försedda med lås.

Det finns en nyckel i ett kodat nyckelskåp vid varje radhuslänga. Som kan lånas vid behov. Se kontaktpersoner nedan. Nyckel måste lämnas tillbaka till nyckelskåpet efter användning. 

För BRF Fridhem finns möjligheten att låna en nyckel till en depositionsavgift på 500 kr på HSBs lokalkontor, Torggatan 2. Vid ej återlämnad nyckel så debiteras 2000 kr.

Vid piratkopierade nycklar som fastnar i låset faktureras  kostnaden för låssmed

Låset fungerar så att bommen måste vara stängd för att få ut nyckel.

Eventuella frågor besvaras av nyckelpersonen eller expeditionen.


Kontaktpersoner

AdressKontaktperson
Tvetgatan 13-25Ulf Jörnheim Tvetgatan 17
Tel: 0705-10 34 29
Tvetgatan 27-39Sven Erik Andersson Tvetgatan 37
Tel: 0703-61 75 01
Tvetgatan 41-53Joakim Åsberg Tvetgatan 41
Tel: 0708-64 58 35
Tvetgatan 55-69Lars Malmgren Tvetgatan 69
0707-39 09 10
Tvetgatan 71-95Elisabeth Åhrman Tvetgatan 79
Tel: 0705-65 64 75
Tvetgatan 73-97Daniel Neck Tvetgatan 97
Tel: 0704-32 24 42
Tvetgatan 99-121Kristina Jönsson Tvetgatan 115
Tel: 0709-26 80 97
Tvetgatan 123-135Nicklas Eriksson Tvetgatan 131
Tel: 0702-98 95 35
Tvetgatan 137-149Barbro Hedberg Tvetgatan 137
Tel: 0303-132 90
Tvetgatan 151-163Peter Svensson Tvetgatan 163
Tel: 0708-21 81 92
Tvetgatan 165-181Mattias Anderström Tvetgatan 173
Tel: 0706-09 16 48
Tvetgatan 185-195Charlott Lewin Tvetgatan 193
Tel: 0705-60 90 95
Tvetgatan 201-213Ann-Marie Åström Tvetgatan 201
Tel: 0702-806035
Tvetgatan 219-231Muatz Hayek Tvetgatan 229
Tel: 0706-11 68 91
Tvetgatan 237-247Christian Eriksson Tvetgatan 247
Tel: 0705-08 55 22
Tvetgatan 253-267Lars-Göran Agelid Tvetgatan 261
Tel: 0303 151 06
Tvetgatan 275-299Elisabeth Gramatkowski Tvetgatan 299
Tel: 0739- 45 34 23