Inom området finns följande fritidsanläggningar:

  • 2 stycken boulebanor
  • Utegym och yta för funktionell träning
  • Tennisbana
  • Fotbollsplan
  • Bordtennisbord

Dessutom finns ett antal lekplatser spridda i området. En större grönyta för lek finns även i den södra delen av området.

Från nordvästra delen av området finns en gång och cykelväg som via tunneln under Tvetgatan går till Kungälvs centrum.

Mellan brf Fridhems och Kungälvsbostäders hus finns en gångstig som ansluter till Fontins motionsanläggning. Denna stig vinter hålls ej.

Här finns bl.a. motionsspår i olika längder. Kortast är en 800 meter lång hårdgjord slinga runt Svarte Mosse. Det finns ett elljusspår på 2,5 kilometer och en enmilsslinga i vacker natur, med bl.a. utsikt över Göta älv.
Tvetens Samfällighetsförening gränsar till ett mycket vackert naturområde och med gångavstånd till stadens centrum.