Anmälan till en extra p-plats görs till Kansliets mailadress: tveten.samf@outlook.com

Följande information skall delges i ansökan.

  • Namn
  • Adress
  • Mobiltelefonnummer
  • Motivering

Styrelsen har rätten att fördela p-platser utan hänsyn till sökandes önskan om placering eller p-plats med el eller utan el. Endast en extra p-plats per hushåll. Endast personbilar. Entreprenadbilar kommer inte att tilldelas p-plats.