Klicka på datumet för mötet för att öppna protokollet i din PDF-läsare.

Årsmötesprotokoll

2022
2022-06-15

2021
2021-06-15

2020
2020-09-06

2019
2019-05-21

2018
2018-05-24
2018-01-18 (Extrastämma)