Logga

Fordonstrafik på området
Vårt område är i stadsplanen bestämt att vara bilfritt.
Fastigheterna kan dock, för tunga och skrymmande gods nås via gång- och cykelvägar.
Dessa är försedda med låsta bommar.
Nyckel till bommarna kan mot deponering lånas på HSBs lokal kontor, Torggatan 2.

Tillgängligheten med bilfordon till fastigheterna är en fråga som ofta är föremål för diskussion.
Tänk på att försöka minimera trafiken.
All parkering innanför grindarna är absolut förbjudet och det gäller såväl entreprenörer som boende i området.
Entrepren√∂rer f√•r k√∂ra in f√∂r att lasta av eventuellt material, verktyg o.dyl. √Ėvrig tid skall den som best√§llt arbetet, ni allts√•, h√§nvisa entrepren√∂rerna till bes√∂ksparkeringen.
Som boende har du möjlighet att köra in i området, men bara för av och pålastning.

Fördelning av p-platser
Inom området finns parkeringsplatser som fördelas till varje hushåll som önskar p-plats.
Varje hushåll har enligt stadgarna rätt till en permanent plats.

Vid avflyttning skall säljarens p-plats, om det finns någon, först erbjudas köparen.
Eventuell förhyrd andraplats återgår vid avflyttning till Samfälligheten.
Tillgången till två platser per bostad är begränsad.
Samtliga platser handhas och förvaltas av Samfälligheten.
Inom området finns dessutom avgiftsbelagda besöksparkeringar.

P-platser med eluttag
Många p-platser är försedda med uttag för motorvärmare.
De som hyr p-plats med el smörjer vid behov lucka och lås själva.
Avbrutna eller förkomna nycklar går att återfå med begränsning.
Sladdar får absolut inte hänga kvar i eluttaget när de inte används.