Logga

Inom området finns:

  • 2 Boulebanor
  • Utegym och yta f√∂r funktionell tr√§ning
  • Tennisbana
  • Fotbollsplan
  • Bordtennisbord

Dessutom finns ett antal lekplatser spridda i området. En större grönyta för lek finns även i den södra delen av området.
Gångstig finns mellan vårt område och Fontins motionsområde. Denna stig vinterväghålles ej