Logga

Avfallshantering

Samtliga boende inom Samfälligheten har gemensam avfallshantering med 5 st Molokstationer. På varje station finns en underjordsbehållare för hushållsavfall och en för matavfall. Föreningen debiteras efter vikten på hushållsavfallet.
Kostnaderna f√∂r soph√§mtningen √§r solidariskt f√∂rdelad p√• antalet hush√•ll  och den fasta kostnaden enligt kommunens tariffer i de olika boendeformerna.

En kretsloppsstation för glas, tidningar, papp, plast och plåt samt batterier finns uppställd inom området.
Kretsloppsstation √§gs av kommunen och betj√§nar √§ven boenden utanf√∂r Samf√§lligheten

En kortare period under vår och höst hyrs en container in för trädgårds- och annat avfall (ej hushållsavfall).
För annat skrymmande avfall hänvisas till kommunens mottagningsstation i Munkegärde. Där måste man ha ett typ körkort för att tömma sin last