Avfallshantering

Samtliga boende inom Samfälligheten har gemensam avfallshantering med molokstationer. På varje station finns en underjordsbehållare för hushållsavfall och en för matavfall. Föreningen debiteras efter vikten på hushållsavfallet.
Kostnaderna för sophämtningen är solidariskt fördelad på antalet hushåll och den fasta kostnaden enligt kommunens tariffer i de olika boendeformerna.

En kretsloppsstation för glas, tidningar, papp, plast och plåt samt batterier finns uppställd inom området.
Kretsloppsstation ägs av kommunen och betjänar även boenden utanför Samfälligheten.

En kortare period under vår och höst hyrs en container in för trädgårds- och annat avfall (ej hushållsavfall).
För annat skrymmande avfall hänvisas till kommunens mottagningsstation i Munkegärde. Där måste man ha ett typ körkort för att tömma sin last


Sortering av sopor skonar både miljön och den egna plånboken
Att sortera glas, plåt, plast och dylikt är inget nytt, det har vi kunnat göra sedan årtionden tillbaka.
Det som är nytt i samband med införandet är Moloker till restavfall. Det som slängs i den stora Moloken vägs vid tömning. Ju mindre restavfall i Moloken desto billigare tömningskostnad. Då gör vi även miljön en tjänst och samtidigt som vi sparar pengar.

Kompostering, Kretsloppsstationen och Munkegärde Återvinningscentral
I samband med att vi byggde Molokstationerna så kan vi nu kompostera allt matavfall. Bara det gör att restavfallet, enligt statistiken, minskar vikten med ca en 170 kg/person och år eller ca 8-9 ton/år för samtliga boende inom Samfälligheten.

På Kretsloppsstationen, som finns i södra änden av stora parkeringen, kan du gratis deponera glas, tidningar, plast, metall, papp och kartong och på Munkegärde Återvinningscentral, som också är gratis för privatpersoner, slänger du skrymmande och miljöfarliga saker, elektronik och allt annat som du inte blir av med inom området.

Kom ihåg! Släng aldrig matavfall eller obrännbart i den stora Moloken.

Hur och var deponerar man sitt avfall
På våra egna Molokstationer vägs och debiteras restavfallet. Samfälligheten gör en solidarisk fördelning av kostnaden på samtliga hushåll inom området och eftersom kostnaden fördelas lika är det också viktigt att alla är solidariska när vi sorterar soporna.

Kretsloppsstationen (finns inom området)
Här slänger du nedanstående (se skyltarna vid inkastluckorna)

 • Metallförpackningar. Aluminiumburkar, folie, konservburkar, kapsyler och lock av metall mm
 • Mjukplast och hårdplast. Plastflaskor, plastburkar, plastlock, plastkassar, vakumförpackningar, plasttuber och frigolitförpackningar mm
 • Papp och kartong. Juice- och mjölkpaket, bag in box, kartongförpackningar, bärkassar mm
 • Dags- och veckotidningar, telefonkataloger, övriga kataloger, reklamblad mm
 • Glasflaskor, glasburkar, dricksglas och prydnadsglas mm (separeras färgat och ofärgat glas)

Munkegärde Återvinningscentral
Här deponerar du (följ anvisningarna på plats)

 • Aska, grillkol, keramik, tegel mm
 • Bildäck, bilbatterier, oljefilter, spillolja, järn- och metallskrot mm
 • Trädgårdsavfall, grenar, ris, jord, lera, sand, stenmaterial, hundbajs, kattsand mm
 • Mediciner, lösningsmedel, kemikalier, färgrester, oljerester, hårfärgningsrester
 • Elektronik, batterier, glödlampor, lysrör, lågenergilampor mm
 • Kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, klimatanläggningar, värmepumpar mm
 • Skrymmande saker som t.ex. möbler
 • Farligt avfall


Moloken
Om allt sorteras på ovanstående platser så blir det inte så mycket kvar till Moloken

 • Tuggummi, tobak, fimpar och snus
 • Kuvert, karbonpapper, pappersduk och böcker med hård pärm
 • Damsugarpåsar, blöjor, tvättservetter, tops och intimskydd
 • Engångsbestick, diskborste, cd-skivor, toner till skrivaren, video- och kassettband

Viktbaserad taxa
Eftersom Kommunen infört viktbaserad taxa på restavfallet, den stora Moloken, är det viktigt att du slänger dina sopor på de avgiftsfria stationerna som finns på området och inom kommunen.

Kort sammanfattning. Om vi lägger rätt saker på rätt plats, blir det inte så mycket avgiftsbelagda restsopor kvar, vilket skonar både miljö och egen plånbok.

Har du frågor gällande öppettider, sortering mm, på Munkegärde Återvinningscentral, ring kundcenter, på tel. 0303 23 80 00

Lycka till med din sortering!