Tvetens Samfällighetsförening bildades 1975 i samband med att området byggdes. Föreningen sköter mark, p-platser, gång och cykelvägar mm som tillhör gemensamhetsanläggningarna.
Inom området finns tre bostadskategorier. Egnahemsägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster
Föreningens styrelse har till sin hjälp en deltidsanställd som är medlemmarnas kontaktperson och som sköter administration, budget, upphandling osv.

Under respektive rubrik i menyn ovan är det enkelt att hitta information om styrelsen, vad samfälligheten ansvarar för eller praktiska saker som är bra att känna till när du bor i samfälligheten.