Samfällighetens namn är Tvetens Samfällighetförening.
Samfälligheten tillkom som en del av fastighetsbildningsproceduren när Tvetenområdet byggdes ut 1975.

Medlemskapet är därför obligatoriskt för alla fastighetsägare i området. Fastighetsägarna är Kungälvsbostäder, HSB Brf Fridhem och 132 radhusägare.

Föreningens verksamhet är reglerad i stadgar och en särskild lag, Lagen om förvaltning av samfälligheter, SFS nr 1973: 1150, och Länsstyrelsen fungerar som Tillsynsmyndighet.
Inom sitt verksamhetsområde får föreningen inom vida gränser själva bestämma, men för att
förändra verksamheten krävs myndighetens medverkan och i allmänhet både starka skäl och
enighet bland medlemmarna.

Detta är alltså den juridiska bakgrunden och ramen för vår förening.
I jämförelse med de flesta samfälligheter är vår ganska komplicerad. Det vanliga är att medlemmarna är av samma slag och samtliga tar del av samfällighetens hela verksamhet.