Våra avtalsentreprenörer är:

  • BTLe, entreprenör på yttre skötseln på området (Leif)
  • Hurtigs El, 070 585 61 50 (Rolf)
  • Rollsbo Rör, 070 716 97 93 (Viktor)
  • Kabel TV, Tele2
  • Parkeringsbevakning, Controlla 031-23 00 00
  • Rörlig el, Göta Energi, Fortum

Mer information om avtalen kan du få på expeditionen.