Vid en försäljning av en fastighet på Norra och södra området. Så måste en avflyttningsblankett som tillhandhas av kansliet fyllas i och lämnas i brevlådan vid kansliet Tvetgatan 199. Kontakta även din radhusrepresentant för huslänga innan försäljningen.