Om katter och andra husdjur
Den här informationen har tagits fram som en anvisning för er som har eller tänker skaffa katt eller annat husdjur.

Bakgrund
Katten har funnits som sällskapsdjur i tusentals år, man kan säga att katten är nära kopplad till människan sedan urminnes tider.
Katten var från börja ett nyttodjur som höll rent från möss o.dyl. på gårdarna, medans man i dag oftast har den för sällskaps skull. Många ser katt eller annat husdjur som ett positivt sällskap.

Att ha katt
Det är lätt att ha katt, den sköter sej mestadels själv och det gäller bara att se till att den har det allra nödvändigaste.
Om katten inte är nöjd med boendemiljön, barnen, husse eller matte, söker den upp andra alternativ.
Till skillnad från t.ex. hunden är det katten som väljer oss och inte tvärt om vilket man bör tänka på innan man skaffar en katt.
Om katten inte hittar ett fungerande hem blir den ofta förvildad.

Vad gäller
Du som är djurägare har både rättigheter och skyldigheter och för dej som har katt så måste du känna till att katten är en självständig individ, men det är alltid djurägaren som bär ansvaret för sitt husdjur.

Man är ansvarig för det husdjuret kan ställa till med och det finns regler och bestämmelser som djurägaren måste följa.
Ett vanligt problem är djurens avföring som inte bara är en sanitär olägenhet, den kan sprida sjukdomar också.
Det är ägarens ansvar att t.ex. barn inte kommer i beröring med husdjurets avföring, blir biten eller riven osv.

Märk och registrera ditt djur
Lag på att ID-märka sin katt eller hund. Med denna enkla åtgärd visar man var sällskapsdjuret hör hemma.
Det finns två varianter på ID-märkning, chips och tatuering.
Hos Svenska Kennelklubben kan du registrera din katt eller hund. Man fyller bara i en blankett med ras, kön, färg osv.
På så sätt kan man lättare identifiera bortsprungna eller skadade djur.
Vid chipsmärkning förs ett litet datachips in under nackskinnet på djuret. Chipset syns inte men man kan avläsa det med en scanner. Metoden utförs av veterinärer och är snabb och smärtfri.
Tatuering är den andra metoden. Ett ID-nummer tatueras t.ex. på baksidan av örat vilket gör att man lätt kan se om djuret är registrerat.
Om man inte vill ID-märka sitt djur så bör det bära halsband så att alla kan se att djuret tillhör någon. Märk halsbandet med telefonnummer och hemadress.

Vad säger hälsoskyddslagen
I § 11 sägs att husdjur och andra djur skall förvaras och skötas så att sanitära olägenheter inte uppstår. Med sanitära olägenheter menas att djur inte får störa grannar med oljud, elakartad lukt mm. och inte heller förorena lekplatser och andra allmänna utrymmen.

Tvetens Samfällighetsföreningens lokala ordningsföreskrifter säger

 • Djur får inte förorena lekplatser, gräsmattor, gångar osv. eller på annat sätt störa omgivningen.
 • Djur som inte hålls kopplade skall bära halsband eller vara ID-märkta.
 • Lösa djur utan ägare skall anmälas till Länsstyrelsen.

  Om djurägare bryter mot bestämmelserna
 • Tala i första hand med ägaren.
 • I andra hand vänder du dej till styrelsen i Tvetens Samfällighetsförening.
 • Du kan även påtala olägenheten för kommunens miljö och hälsoskyddsförvaltning.

Informera dina grannar
Om du är nyinflyttad och har något husdjur, bör du berätta detta för dina grannar. Om något händer så vet dina grannar att djuret tillhör dej. Detsamma gäller för dom som tänker skaffa husdjur.Katter rör sej gärna fritt i området och kan ibland uppfattas som övergivet men om dina grannar känner igen katten så blir ni fler som ser efter den.

Kastrera din katt
Kastrering eller sterilisering av hankatter gör att doftmarkeringen nästan försvinner helt. Honkatten visar då inget intresse vilket innebär att ägaren undviker oönskade kattungar.
De allra flesta katter som försvinner är inte kastrerade. Okastrerade katter ger sig ofta iväg på långa turnéer för att hitta en partner. Kastrerade katter däremot håller sig helst hemmavid för att slippa fajtas för sitt revir.

Tänk på att:

 • Det är inte alla som gillar djur.
 • Även om husdjuret inte är aggressivt kan andra vara rädda eller allergiska.
 • Olycksfall kan uppstå och trafiken kan skada både människor och djur.
 • Djur får inte förkomma på barnens lekplatser.
 • Hålla rent efter ditt djur.
 • Djur får inte lida.
 • Det finns regler även för djurens bästa och att man kan anmälas för vanskötsel.
 • Djur i allmän boendemiljö, typ Tvetens Samfällighetsförening, skall hållas inne på nätterna.
 • Det är alltid du som djurägare som har ansvaret för ditt djur.

Alla skall trivas hos ossbåde med och utan husdjur