Logga

Allmänt.
Avgifter till Samfälligheten debiteras medlemmarna enligt budget, upprättad och beslutad av styrelsen.
Radhusägarna erhåller varje kvartal avier för betalning per månad eller kvartal.
Avgiften för Kungälvsbostäder och Brf Fridhem erläggs via respektive administratör.
Avgift för förhyrd P-plats debiteras innehavaren per månad eller kvartal.
F√∂r de 41 s√∂dra radhusen ing√•r i avgiften √§ven en prelimin√§r kostnad f√∂r v√§rme samt varmt o kallt vatten.
Avstämning i efterskott sker mot avlästa förbrukningssiffror.
Avgifterna skall betalas i förskott. Eventuella förfallna avgifter lämnas till inkasso. Någon betalningspåminnelse sker ej.

Avgifter för 2020
Styrelsen har beslutat om avgifter till Samfälligheten för 2020. Avgifter from januari per blir..

Kabel-TV och bredband (ing√•r)                         185 kr/m√•naden och hush√•ll
M√•nadsavgift Norra radhusen                       1 062 kr/m√•nad
M√•nadsavgift S√∂dra radhusen                        2 422 kr/m√•nad
M√•nadsavgift Brf Fridhem (140 hush√•ll)  202 373 kr/m√•nad
Kung√§lvsbost√§der (74 hush√•ll)                     104 317 kr/m√•nad

Avgifter för hyra av p-plats
Plats utan el                                               110 *(138) kr/m√•nad
Plats med el                                               223 *(279)kr/m√•nad + elf√∂rbrukning
Avgift p√• bes√∂ksplats                                3 kr/timmen, alternativt 40 kr/dygn

*) Boende på Brf Fridhem och Kungälvsbostäder betalar moms på sina förhyrda p-platser.