Logga

Allmänt.
Avgifter till Samfälligheten debiteras medlemmarna enligt budget, upprättad och beslutad av styrelsen.
Radhusägarna erhåller varje kvartal avier för betalning per månad eller kvartal.
Avgiften för Kungälvsbostäder och Brf Fridhem erläggs via respektive administratör.
Avgift för förhyrd P-plats debiteras innehavaren per månad eller kvartal.
För de 41 södra radhusen ingår i avgiften även en preliminär kostnad för värme samt varmt o kallt vatten.
Avstämning i efterskott sker mot avlästa förbrukningssiffror.
Avgifterna skall betalas i förskott. Eventuella förfallna avgifter lämnas till inkasso. Någon betalningspåminnelse sker ej.

Avgifter för 2020
Styrelsen har beslutat om avgifter till Samfälligheten för 2020. Avgifter from januari per blir..

Kabel-TV och bredband (ingår)                         185 kr/månaden och hushåll
Månadsavgift Norra radhusen                       1 062 kr/månad
Månadsavgift Södra radhusen                        2 422 kr/månad
Månadsavgift Brf Fridhem (140 hushåll)  202 373 kr/månad
Kungälvsbostäder (74 hushåll)                     104 317 kr/månad

Avgifter för hyra av p-plats
Plats utan el                                               110 *(138) kr/månad
Plats med el                                               223 *(279)kr/månad + elförbrukning
Avgift på besöksplats                                3 kr/timmen, alternativt 40 kr/dygn

*) Boende på Brf Fridhem och Kungälvsbostäder betalar moms på sina förhyrda p-platser.