Medelamskap

I Samfälligheten ingår:

  • Stiftelsen Kungälvsbostäder med 74 hyresrätter.
  • Bostadsrättsföreningen Fridhem med sina 140 medlemmar.
  • 132 friköpta radhus med var sitt medlemskap (41 radhus i södra området & 91 radhus i norra området).

Totalt finns 346 bostäder inom samfälligheten.
Medlemskap i samfälligheten är obligatoriskt. Förutom de 132 enskilda medlemmarna i radhusen har Kungälvsbostäder och Brf Fridhem var sitt medlemskap. Medlemmarna betalar avgift till samfälligheten enligt fastställd budget.

Allmänt.
Avgifter till Samfälligheten debiteras medlemmarna enligt budget, upprättad och beslutad av styrelsen.
Radhusägarna erhåller varje kvartal avier för betalning per månad eller kvartal.
Avgiften för Kungälvsbostäder och Brf Fridhem erläggs via respektive administratör.
Avgift för förhyrd P-plats debiteras innehavaren per månad eller kvartal.
För de 41 södra radhusen ingår i avgiften även en preliminär kostnad för värme samt varmt o kallt vatten.
Avstämning i efterskott sker mot avlästa förbrukningssiffror.
Avgifterna skall betalas i förskott. Eventuella förfallna avgifter lämnas till inkasso. Någon betalningspåminnelse sker ej.

Avgifter för 2020
Styrelsen har beslutat om avgifter till Samfälligheten för 2020. Avgifter from januari per blir.      

Avgift avserKostnad
Kabel-TV och bredband (ingår) 185 kr/månad och hushåll
Månadsavgift Norra radhusen1 062 kr/månad
Månadsavgift Södra radhusen2 422 kr/månad
Månadsavgift Brf Fridhem (140 hushåll) 202 373 kr/månad
Kungälvsbostäder (74 hushåll)104 317 kr/månad
Avgifter för parkeringarKostnad
Parkeringsplats utan el138 kr
Parkeringsplats med el 279 kr
Avgift på besöksparkering 50 kr per dygn

Parkeringsplats med elbilsladdare Ej fastställt

    Boende på Brf Fridhem och Kungälvsbostäder betalar moms på sina förhyrda p-platser.