Det finns parkeringsplatser med och utan el och det finns avgiftsbelagda gästparkeringar.
Parkering av bilar får endast ske på markerade/skyltade platser och Samfälligheten tar inget ansvar för eventuella felparkeringar.


Fördelning av p-platser
Inom området finns parkeringsplatser som fördelas till varje hushåll som önskar p-plats.
Varje hushåll har enligt stadgarna rätt till en permanent plats.

Vid avflyttning skall säljarens p-plats, om det finns någon, först erbjudas köparen.
Eventuell förhyrd andraplats återgår vid avflyttning till Samfälligheten.
Tillgången till två platser per bostad är begränsad.
Samtliga platser handhas och förvaltas av Samfälligheten.
Inom området finns dessutom avgiftsbelagda besöksparkeringar.

P-platser med eluttag
Många p-platser är försedda med uttag för motorvärmare.
De som hyr p-plats med el smörjer vid behov lucka och lås själva.
Avbrutna eller förkomna nycklar går att återfå med begränsning.
Sladdar får absolut inte hänga kvar i eluttaget när de inte används.

GLÖM EJ.
Radhusägare som avser försälja sin bostad meddelar själva detta till Samfälligheten så att medlemsregistret kan hållas aktuellt.

Vid byte av innehavare av bostad i Stiftelsens hus eller Brf Fridhem erhålls uppgifterna från respektive administratör.

Vid avflyttning skall alltid parkeringsplats sägas upp till Samfälligheten, även om nyinflyttad övertar platsen.
Detta för att aktuell innehavare skall kunna föras i register.
Ny köpare har alltid förtur till en p-plats inom Samfälligheten.