NYHET!
Digitala kanaler till alla i Samfälligheten

Från och med januari 2010 får alla som bor i ett Samfälligheten tillgång till sju fria digitala kanaler.
Det är SVT hd 1, SVT2 hd, SVT hd Barnkanalen/Kunskapskanalen, SVT24 hd, TV3 hd, TV4 hd, kanal5 hd, TV6 hd, 7 hd, TV8 hd, kanal9 hd, 10 hd och Com Hem play.
För att få tillgång till detta behöver du en digitalbox från Tele2 eller en TV med inbyggt och godkänd digitalmottagare, en så kallad DVB-C mottagare.

Nytt avtal med Tele 2 kommer att gälla från 2021-04-01. Då ingår även bredband och router. För lägenheter i Kungälvsbostäder så har valet gått att inte gå med i det nya avtalet. Utan ligger kvar i grundavtalet men kommer inte att få tillgång till det nya avtalet med gällande bredband.

För de som sedan tidigare har ComHem Small som bland annat innefattar ovan nämnda kanaler händer ingenting. Gruppavtalet kommer i dess nya form kommer Digital-TV Small att ingå i gruppavtalet. som ingår i avgiften i samfällighetsavgiften

Kabel-TV
Samfälligheten har sedan 2008 ett gruppavtal med Comhem AB som har gått över i ett nytt gruppavtal med Tele 2 som startade 2021-04-01 av distribution av TV-kanaler och bredband till 272 hushåll inom samfälligheten. Kungälv bostäder har valt att inte ingång i det nya gruppavtalet.

För ovanstående utbud debiterar Samfälligheten medlemmarna en månadsavgift som fastställs av Föreningsstämman varje år.

Rabatt på ytterligare tjänst:
Om enskild medlem önskar beställa utöver grundavtalet av TV-tjänster och bredband av Tele2. Så skall kunden betala mellanskillnad mellan gruppavtalet och utökad abonnemang.

Felavhjälpande service:
Tele2 skall utföra felsökning och avhjälpa tekniska störningar eller avbrott i Samfällighetens nät eller fastighetsnät efter felanmälan från Samfälligheten eller enskild medlem.

Gruppavtal:
Samfällighetens gruppavtal med Tele2 har nummer A-125567.
Detta skall åberopas vid felanmälan eller vid beställning av utökade tjänster.

Felanmälan:
Felanmälan görs på telefon Tele2 0771-550000 eller fax 020-554411.

Störningar i utbudet:
Lämna gärna information till Samfällighetens expedition om störningar eller andra problem med Kabel-TV. Detta för att ge underlag till kommunikation med Tele2.

Övriga tjänster:
Dessa tjänster går att kombinera i paket som kan göras mer förmånliga.
Gå in på www.tele2.se för att se de aktuella produkterna.