Styrelsemöten 2024

 • Styrelsemöte 1 2024-01-25
 • Styrelsemöte 2 2024-02-27
 • Styrelsemöte 3 2024-03-25
 • Styrelsemöte 4 2024-04-29

Styrelsemöten 2023

 • Styrelsemöte 1 2023-01-31
 • Styrelsemöte 2 2023-02-28
 • Styrelsemöte 3 2023-03-28
 • Styrelsemöte 4 2023-04-18
 • Styrelsemöte 5 2023-05-23
 • Styrelsemöte 6 2023-06-13
 • Styrelsemöte 7 2023-08-29
 • Styrelsemöte 8 2023-09-26
 • Styrelsemöte 9 2023-10-28
 • Styrelsemöte 10-2023-11-28

Föreningsstämma 2023 2023-06-13

Styrelsemöten 2022

 • Styrelsemöte 1 den 2022-01-18
 • Styrelsemöte 2 den 2022-02-22
 • Styrelsemöte 3 den 2022-03-22
 • Styrelsemöte 4 den 2022-04-19
 • Styrelsemöte 5 den 2022-05-17
 • Styrelsemöte 6 den 2022-06-14
 • Årsstämman 2022, den 2022-06-14
 • Styrelsemöte 7 den 2022-09-13
 • Styrelsemöte 8 den 2022-10-18
 • Styrelsemöte 9 den 2022-11-15
 • Styrelsemöte 10 den 2022-12-08

MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Vid extra stämma meddelar styrelsen tid för avlämnande av motion.