Vårt område är i stadsplanen bestämt att vara bilfritt.
Fastigheterna kan dock, för tyngre och skrymmande gods nås via gång- och cykelvägar.
Dessa är försedda med låsta bommar.
Nyckel till bommarna kan mot deponering lånas på HSBs lokal kontor, Torggatan 2.

Tänk på att försöka minimera trafiken.
All parkering innanför grindarna är absolut förbjudet och det gäller såväl entreprenörer som boende i området.
Entreprenörer får köra in för att lasta av eventuellt material, verktyg o.dyl. Övrig tid skall den som beställt arbetet, ni alltså, hänvisa entreprenörerna till besöksparkeringen.
Som boende har du möjlighet att köra in i området, men bara för av och pålastning.

Ett sätt att förhindra lättjan av entreprenörer att parkerar sina bilar på inre området är att ni lånar ut er p-plats under tiden arbetet sker på er bostad.