Fordonstrafik på området

Vårt område är i stadsplanen bestämt att vara bilfritt.
Fastigheterna kan dock, för tunga och skrymmande gods nås via gång- och cykelvägar.
Dessa är försedda med låsta bommar.
Nyckel till bommarna kan mot deponering lånas på HSBs lokal kontor, Torggatan 2.

Tillgängligheten med bilfordon till fastigheterna är en fråga som ofta är föremål för diskussion.
Tänk på att försöka minimeratrafiken.
All parkering innanför grindarna är absolut förbjudet och det gäller såväl entreprenörer som boende i området.
Entreprenörer får köra in för att lasta av eventuellt material, verktyg o.dyl. Övrig tid skall den som beställt arbetet, ni alltså, hänvisa entreprenörerna till besöksparkeringen.
Som boende har du möjlighet att köra in i området, men bara för av och pålastning.