Styrelsen vill tacka alla som deltog på samfällighetens föreningsstämma, den 13 juni.Det blev en trevlig kväll, […]