En container för blandat avfall kommer att placeras vid Taxi B, i början av april och […]
Det har framkommit att det läcker i en huvudventil som faller för åldersstrecket som måste bytas. Den […]
Det finns även möjlighet att hämta ut en under ordinarie öppettider på kansliet, måndag och onsdag […]
Föreningen har beställt adaptrar som kan användas om man vill använda laddboxplatser till en vanlig 230v […]
I helgen provade vi att ta ett par stationer i drift med lyckat resultat. För att […]
Vi förväntar oss att vår entreprenör är klar med laddstolparna torsdagen den 23 november. Installationen ska […]
Det räcker att man parkerar en bit ut från kanten när de installerar elbilsladdarna.Det är således […]
Container för att slänga sk blandat avfall finns på plats vid mellersta vändplanen. Containern är till […]
Tvetens samfällighet har beslutat att installera laddade för eldrivna personbilar. Arbetet med denna installation kommer ske […]