På förekommen anledning måste vi påminna om att vid en försäljning av radhus så skall ni fylla i en avflyttningsblankett och lämna den i kansliets brevlådan på Tvetgatan 199. Detta förfarande måste följas annars blir adresseringen fel på avierna från HSB.

Categories:

Tags:

Comments are closed