Årsmötet hölls på Trankärrsgården, tisdagen den 13 juni klockan 18:00.Handlingar av årsmötet läggs upp på hemsidan.