Parkeringsautomaterna på Tveten kommer att tas bort. Detta betyder att det bara går att betala med […]