I helgen provade vi att ta ett par stationer i drift med lyckat resultat. För att […]