Som vanligt kommer den att ställas på Taxi B vändplats för blandat avfall