Vi förväntar oss att vår entreprenör är klar med laddstolparna torsdagen den 23 november. Installationen ska då synas av, vilket förväntas kunna ske dagen därpå, den 24 november. Därefter kan installationen tas i bruk.

 För er som vill använda laddstolparna och har en sådan p-plats ska ni höra av er till kansliet för att få instruktioner om hur ni kommer igång. Det kommer i praktiken att komma ett mejl till er med en länk och instruktioner. Därefter sköts laddning via en app.

 Medlemmar som önskar en p-plats för laddstolpe men inte har det idag anmäler detta till kansliet (om ni inte redan gjort det), så kommer kansliet att fördela platserna. Det blir en snabbare och enklare hantering om ni kan hitta någon att byta plats med. Då kan ni stället ange till kansliet vilka som byter med varandra och vilka platser det gäller. När ni sedan har blivit registrerade på den nya platsen hör ni av er på till kansliet på sätt som beskrivs ovan för att kunna komma igång med laddning.

 En plats med laddstolpe som nyttjas av medlem med laddbar bil kommer att debiteras med ett påslag om 250 kr/mån inklusive moms. Därutöver debiteras endast faktisk förbrukning enligt den taxa som styrelsen bestämmer (på samma sätt som för förbrukningen avseende platser med motorvärmare idag). Har man en p-plats med laddstolpe men saknar laddbar bil kan man vara tvungen att acceptera en annan p-plats om någon med laddbar bil behöver platsen. Så länge man behåller platsen och saknar laddbar bil debiteras inte det extra påslaget för laddbox.

 Det finns möjlighet att använda laddboxen som enbart motorvärmaruttag. Du behöver då en adapter av typen ”Schuko till Typ 2”. För medlemmar som önskar nyttja boxen på detta sätt behövs tillgång till appen. Kontakta kansliet om detta för mejl med instruktioner och länk.

Kontakt till kansliet: tveten.samf@outlook.com

Categories:

Tags:

Comments are closed