Styrelsen vill tacka alla som deltog på samfällighetens föreningsstämma, den 13 juni.Det blev en trevlig kväll, […]

Angående debiteringen av avgift för juli 2023 HSB har låtit meddela att det tyvärr blivit fel […]
Årsredovisning 2023 Budget 2023 Anbud sammanställning laddplatser Tvetens samfällighet
Årsmötet hölls på Trankärrsgården, tisdagen den 13 juni klockan 18:00.Handlingar av årsmötet läggs upp på hemsidan.
Efter beslut på årsstämman så kommer det att sättas upp elbilsladdare på Tvetens p-platser. Detta innebär […]
På förekommen anledning måste vi påminna om att vid en försäljning av radhus så skall ni […]
BrandriskNär ett vanligt eluttag, Schuko 230V, kontinuerligt levererar 230V x 16A över längretid, värms den fort […]