Brandrisk
När ett vanligt eluttag, Schuko 230V, kontinuerligt levererar 230V x 16A över längre
tid, värms den fort upp och kan nå upp mot 100 grader på mindre än en halvtimme.
Eluttag från mindre kända tillverkare kan ha okänd temperaturreglering.
När ett eluttag fortsätter att leverera en hög styrka vid höga temperaturer kan det
uppstå termisk rusning, som kan orsaka brandfara. I värsta fall kan eluttag och
tillkopplade ledningar brännas vid helt.
Enskilda bilproducenter levererar en laddkabel när du köper elbil. Dessa kablar har
en skyddskrets mellan uttaget och bilen (2-fas laddning). Var uppmärksam på om
elbilsproducentens manual talar om denna laddkabel som en ”nöd-laddkabel”, som
inte ska användas regelbundet vid laddning av elbilen.

Risk för mättning av jordfelsbrytare
Vid laddning av elbilar i ett vanligt uttag finns det en risk att man kan mätta
jordfelsbrytare, vilket kan leda till både personskador och skador på egendom. Detta
sker på grund av att jordfelsbrytaren löser ut för sent eller till och med inte alls. För
att motverka detta krävs det en specifik jordfelsbrytare av Typ B installerad på
anläggningen. Denna speciella typ av jordfelsbrytare finns i de allra flesta laddboxar

Kablarna till motorvärmare är stöldbegärliga. Anmälan om stölder har inkommit. Det är inte tillåtet att låta kablarna sitta i strömuttaget i utan att vara ansluten till bil.

Laddning av elbilar är inte godkänt på befintlig utrustning då den inte dimensionerad för detta ändamål.

Categories:

Tags:

Comments are closed