Datum för sopning av P-platserna kommer att ske enligt nedan:

Taxi A och B med start 20/5 mellan 08.00 till 12.00

Taxi B och C med start 21/5 mellan 08.00 till 12.00

Taxi C och södra med start 22/5 mellan 08.00 till 12.00

Se till att flytta bilen innan för infarterna kommer att stängas av kl 08.00

Använd besöksparkeringar som är avgiftsfri under tiden sopningen sker

Categories:

Tags:

Comments are closed