Datum för sopning av P-platserna kommer att ske enligt nedan: Taxi A och B med start […]
Parkeringsautomaterna på Tveten kommer att tas bort. Detta betyder att det bara går att betala med […]
Den sedvanliga vårcontainern kommer att ställas på Taxi B vändplats med start datum 12/4 till 22/4. […]
Vardagar måndag till onsdag mellan kl 8.00 – 11.00 helgfria veckor.Tisdagar kommer kansliet vara obemannat för […]