Under tiden v 11 och 12 kommer kansliet att vara obemannat. Mail och telefon kommer att […]
Parkeringsautomaterna på Tveten kommer att tas bort. Detta betyder att det bara går att betala med […]
Den sedvanliga containern kommer att ställas på Taxi B vändplats. Varje vår och höst. Den är […]
Vardagar måndag till onsdag mellan kl 8.00 – 11.00 helgfria veckor.Tisdagar kommer kansliet vara obemannat för […]