Information om installation av laddare för elbilVid Tvetens Samfällighet årsmöte så beslutades att installera billaddare för […]