Information om installation av laddare för elbil
Vid Tvetens Samfällighet årsmöte så beslutades att installera elladdare för eldrivna personbilar. Arbetet med denna installation kommer att ske under vecka 44 till och med vecka 46. Arbetet projektleds av Förvaltningskompetens och installation utförs av North Projects.
Då installationen sker dagtid så räcker det med att backa ut en bit på berörda parkeringsplatser. Detta så att entreprenören skall kunna arbeta och kunna gräva och koppla laddarna samt för att inte riskera skador på bilarna.
Besöksparkeringarna kommer att vara avgiftsfri under dom dagar arbetet pågår. På helgerna gäller ordinarie parkeringsavgift på besöksparkeringarna.

Schemat nedan beskriver vilka parkeringsplatser som berörs och när bilarna måste flyttas undan.

Vecka 44 (30 okt- 3 nov)
Parkeringsplatser 500 till 513
Mellan kl 8.00-16.30

Vecka 45 (6 nov-10 nov)
Parkeringsplatser 367 till 379 och
426 till och med 441
Mellan kl 8.00-16.30

Vecka 46 (13 nov-17 nov)
Parkeringsplatser 300 till 336
Mellan kl 8.00-16.

Detta innebär att ni som vill ha en p-plats med billaddare. Att snarast anmäla det till kansliet som har upprättat en lista för intresserade. Vid avsaknad av elstolpe på p-plats men ser att behovet av laddare finns så anmäl även detta till kansliet. Detta förfarande innebär att styrelsen kan göra en fördelning av laddarna på p-plats området. Efter det att elbilsladdarna är på plats så kommer det inte att gå att ladda hybridbilar på motorvärmarestolpe.

Vi kommer att att ge fortlöpande information.


Categories:

Tags:

Comments are closed