Information om installation av laddare för elbil
Vid Tvetens Samfällighet årsmöte så beslutades att installera billaddare för eldrivna personbilar. Arbetet med denna installation kommer att ske under vecka 44 till och med vecka 46. Arbetet projektleds av Förvaltningskompetens och installation utförs av North Projects.

Schemat nedan beskriver vilka parkeringsplatser som berörs.

Vecka 44
Parkeringsplatser 500 till 513
Vecka 45
Parkeringsplatser 367 till 379 och
426 till och med 441
Vecka 46
Parkeringsplatser 300 till 336

Detta innebär att ni som vill ha en p-plats med billaddare. Att snarast anmäla det till kansliet som har upprättat en lista för intresserade. Vid avsaknad av elstolpe på p-plats men ser att behovet av billaddare finns så anmäl även detta till kansliet. Detta förfarande innebär att styrelsen kan göra en fördelning av laddarna på p-plats området. Efter det att elbilsladdarna är på plats så kommer det inte att gå att ladda hybridbilar på motorvärmarestolpe.

Ni som har fått en billaddare på er P-plats och inte behöver den. Så maila detta till kansliet.

Adaptrar finnas att hämtas på kansliet mot att en låneblankett upprättas. Det finns ett Zap nummer på billaddare som ni skall ta med samtidigt.

Vi kommer att att ge fortlöpande information.


Categories:

Tags:

Comments are closed