Angående debiteringen av avgift för juli 2023 HSB har låtit meddela att det tyvärr blivit fel […]