Angående debiteringen av avgift för juli 2023

HSB har låtit meddela att det tyvärr blivit fel i aviseringen för juli månad i Tvetens samfällighet. Det gäller avräkningen av värme och vatten till de 41 radhusmedlemmarna där det blivit felaktiga tecken på inlagda belopp vid vår avisering. De medlemmar som skulle få tillbaka pengar på sin avi har blivit debiterade och vice versa. Det brev som tidigare gått ut med info om återbetalning eller inbetalning är korrekt. HSB kommer att justera detta så snart som möjligt och nya korrekta avier kommer att gå ut inom kort.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Categories:

Tags:

Comments are closed