Container för att slänga sk blandat avfall finns på plats vid mellersta vändplanen. Containern är till […]