Container för att slänga sk blandat avfall finns på plats vid mellersta vändplanen. Containern är till för alla som bor både i radhus och brf Tveten. Den finns på plats till och med den 30 oktober.

Categories:

Tags:

Comments are closed