Vi förväntar oss att vår entreprenör är klar med laddstolparna torsdagen den 23 november. Installationen ska […]
Det räcker att man parkerar en bit ut från kanten när de installerar elbilsladdarna.Det är således […]
Container för att slänga sk blandat avfall finns på plats vid mellersta vändplanen. Containern är till […]
Tvetens samfällighet har beslutat att installera laddade för eldrivna personbilar. Arbetet med denna installation kommer ske […]
Styrelsen vill tacka alla som deltog på samfällighetens föreningsstämma, den 13 juni.Det blev en trevlig kväll, […]

Angående debiteringen av avgift för juli 2023 HSB har låtit meddela att det tyvärr blivit fel […]
Parkeringsautomaterna på Tveten kommer att tas bort. Detta betyder att det bara går att betala med […]
Årsredovisning 2023 Budget 2023 Anbud sammanställning laddplatser Tvetens samfällighet
Årsmötet hölls på Trankärrsgården, tisdagen den 13 juni klockan 18:00.Handlingar av årsmötet läggs upp på hemsidan.
Den sedvanliga vårcontainern kommer att ställas på Taxi B vändplats med start datum 12/4 till 22/4. […]